Kinderfysiotherapie

Door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Soms gaat dit niet vanzelf maar wordt het kind belemmerd in de ontwikkeling. Het kind kan dan baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Waarom kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut helpt kinderen met motorische problemen hun lichaam zo optimaal mogelijk te bewegen en ontwikkelen. Kinderfysiotherapeuten Mariël Hams en Anneke Westhoff  hebben de kennis en vaardigheden in huis om kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar met uiteenlopende klachten te behandelen.

Wanneer is kinderfysiotherapie zinvol?

  • Zuigelingen kunnen worden behandeld wanneer er sprake is van voorkeurshouding, afplatting van het hoofd, overstrekken, billenschuiven, onvoldoende spierkracht of spierspanning, overmatig huilen of een achterstand in de ontwikkeling (niet willen rollen, kruipen, zitten of lopen).
  • Peuters kunnen motorische ontwikkelingsachterstand ontwikkelen doordat zij bijvoorbeeld moeite hebben met klimmen en klauteren, het evenwicht, leren fietsen, gooien en vangen of een afwijkend looppatroon hebben.
  • Schoolkinderen met schrijfproblemen, moeite in de fijne of grove motoriek, houterig bewegen, veel vallen, vaak ongelukjes of bewegingsangst hebben, behoeven ook specifieke begeleiding. Daarnaast kunnen kinderen met overgewicht of obesitas, spanningsklachten (buik- of hoofdpijn of vermoeidheid) of houdingsklachten ook belemmerd worden in het volgen van onderwijs, gymlessen, buiten spelen en sporten.
  • Kinderen van alle leeftijden kunnen bij de kinderfysiotherapeut terecht wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een handicap, spierziekte, syndroom, Erbse parese, spina bifida, longproblematiek en jeugdreuma.

Onderzoek en behandeling
De eerste kennismaking bestaat uit een intake en onderzoek. Er wordt getracht de hulpvraag inzichtelijk te krijgen. Wat verwacht u van de kinderfysiotherapeut en wat kan de kinderfysiotherapeut voor uw kind betekenen?

In het onderzoek wordt geobserveerd en getest welke motorische vaardigheden het kind beheerst en welke belemmeringen het kind ondervindt. Aan de hand van de resultaten zal in overleg met ouders een behandelplan worden opgesteld. Gekeken wordt wat haalbaar is en hoe we daar samen naar toe kunnen werken.

Tijdens de behandeling wordt de motoriek zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd. Daarnaast zal de kinderfysiotherapeut waar nodig ook voorlichting en advies geven. Dit kan voor thuis, op school, het kinderdagverblijf of de sport zijn.

Meer informatie

Klik hier voor de praktijkfolder over kinderfysiotherapie