Mijnfysio Hardenberg

Klachtenregeling

Binnen onze fysiotherapiepraktijk trachten wij er te allen tijde naar om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot de behandeling of bejegening binnen onze fysiotherapiepraktijk, dan kunt u deze op verschillende wijzen kenbaar maken.

  1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut;
  2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut;
  3. Dien anoniem uw klacht in;
  4. Maak gebruik van de klachtenregeling van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut

Wij streven naar goede communicatie tussen therapeut en patiënt en staan open voor de feedback van onze patiënten op ons handelen. Een eerste optie voor het kenbaar maken van uw klacht is daarom deze te delen met de fysiotherapeut waarbij u onder behandeling bent, ook wanneer uw klacht uw behandelend fysiotherapeut betreft.

2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut

Wanneer uw klacht naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend fysiotherapeut, of wanneer u uw klacht liever met iemand anders deelt dan met uw therapeut, kunt u contact opnemen met zijn/haar leidinggevende. U kunt om een gesprek vragen waarbij uw therapeut desgewenst aanwezig is.

In samenspraak met de leidinggevenden wordt er gezocht naar een oplossing waarover iedereen tevreden is. Van de uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

3. Een schriftelijke klacht indienen

Ten derde is het mogelijk om schriftelijk (desgewenst anoniem) een klacht in te dienen bij onze interne klachtenfunctionaris Johan Boom. Dit kunt u doen door per post een (anonieme) klacht in te dienen. Geef in uw brief het volgende aan:

  • De precieze omschrijving van uw klacht: waarover bent u ontevreden?
  • Welke verbetering zou u willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen?
  • Eventueel de naam van de persoon waarover uw klacht gaat.

4. De klachtenregeling van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, waar Mijnfysio bij aan is gesloten.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.