Bekkenfysiotherapie

Het bekken en de bekkenbodem vormen een gecompliceerd gebied vanwege de vele onderdelen. Het bekken is een erg belangrijke spil bij nagenoeg elke beweging. Of je nou een arm optilt of op één been gaat staan. Alle bewegingen beginnen in het bekken. Dit noemt men ook wel ‘core stability’. Daarnaast is het bekken en de bekkenbodem ook een kwetsbaar gebied. Er zijn veel bekken(bodem)gerelateerde klachten waarop een taboe rust. De bekkenfysiotherapeut is hiervoor opgeleid en zal alle klachten altijd met respect behandelen.

Het bekken

Het bekken bestaat grofweg uit 4 botdelen. Aan beide zijden een bekkenkam die aan de voorzijde het schaambot vormen. Aan de achterzijde zit tussen de bekkenkammen het heiligbeen ingeklemd. Onder het heiligbeen zit het stuitje oftewel het staartbotje. Om het bekken heen zitten veel spieren die belangrijk zijn voor de stabiliteit en beweging van het bekkengebied. Denk aan rugspieren, buikspieren, bilspieren, liesspieren en uiteraard de bekkenbodemspieren die binnenin het bekken liggen. Tot slot liggen er in het kleine bekken 3 organen, namelijk de blaas, de endeldarm en de prostaat (man) of de baarmoeder (vrouw).

De bekkenbodem

De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Ook kan het voorkomen dat ze niet op de goede manier functioneren of op het juiste moment waardoor stoornissen optreden.

Bekkenbodemspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust of voelen dit niet. De klachten kunnen bij iedereen voorkomen. Zowel bij mannen als vrouwen, kinderen en ouderen.

Voor wie kan bekkenfysiotherapie uitkomst bieden?

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekken(bodem)klachten zoals:

  • Onvrijwillig verlies van urine of ontlasting (urine of fecale incontinentie). Hieronder vallen zowel stress incontinentie als urge incontinentie;
  • Zeer veel of juist moeilijk kunnen plassen of ontlasten, waaronder verstopping van darmen (obstipatie), ongewild vasthouden van urine (retentie);
  • Problemen met (continue) aandrang om te plassen of ontlasten;
  • Seksuele problemen zoals pijn bij het vrijen (dyspareunie/vaginisme), orgasmestoornissen, erectieproblemen of impotentie;
  • Klachten door verzakking (prolaps) van de endeldarm, de blaas of de baarmoeder;
  • Pijnklachten in de lage rug, het bekken, de onderbuik, het schaambeen, de liezen, stuit (coccygodynie), anus, perineum en/of in de geslachtsdelen van man (balpijn, pijn in het scrotum, penispijn) of vrouw (pijn in de schaamlippen of clitoris);
  • Zenuwpijn in de bil en/of het been (ischias);
  • Bekkeninstabiliteit – de nieuwe benaming hiervan is bekkenpijn;
  • Bekkenpijn (al dan niet rondom de zwangerschap en/of de bevalling);
  • Begeleiding rondom operaties in het kleine bekken of de buik (bijvoorbeeld aan de prostaat, wegens een verzakking of een keizersnede) behoort ook tot het werkterrein van de bekkenfysiotherapeut.

Hoe verloopt bekkenfysiotherapie?

In een eerste (intake) afspraak staat een uitgebreid vraaggesprek centraal. Hierin wordt ingegaan op uw bekkenklachten. Er zal gevraagd worden naar alle deelgebieden van het bekken, zoals plasproblemen, ontlastingsproblemen, pijnklachten en/of seksuele problemen omdat de samenhang tussen deze gebieden groot is. Na het vraaggesprek wordt het probleem in kaart gebracht aan de hand van vragenlijsten en metingen en desgewenst nader (lichamelijk) onderzoek. Aan de hand van het volledige onderzoek worden persoonlijke behandeldoelen opgesteld.

Een behandeling van de bekkenfysiotherapeut kan bestaan uit het leren ontspannen of juist trainen van de spieren in of rondom het bekken. Daarnaast is het bij sommige bekken(bodem)klachten belangrijk om goed te leren omgaan met houding, ademhaling of buikdruk. Ook zal er veel uitleg en advies gegeven worden aangaande anatomie, werking van de organen, eet-, drink- en toiletgewoonten. Alles om de klachten zelf beter te begrijpen en bij te dragen aan klachtenvermindering.

Bekkenfysiotherapie bij Mijnfysio

Bij Mijnfysio kunt u terecht voor bekkenfysiotherapie. Onze bekkenfysiotherapeuten Natasja Zweers en Barbara Groot Karsijn hebben beide de masteropleiding tot bekkenfysiotherapeut gevolgd en laten zich regelmatig bijscholen binnen dit vakgebied om ten allen tijde op de hoogte te zijn van de meest actuele kennis en vaardigheden.

N.B. De behandeling van urine-incontinentie wordt 9x vergoed vanuit de basisverzekering (hierbij geldt het eigen risico). Overige bekkenfysiotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Meer informatie

Klik hier voor de praktijkfolder over bekkenfysiotherapie