Geriatriefysiotherapie

Wat is geriatriefysiotherapie?
Ouderen kunnen te maken krijgen met verschillende beperkingen in het dagelijks leven, dit is vaak het gevolg van het ouder worden en/of een chronische aandoening. Dit maakt de oudere kwetsbaar. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Daarnaast wordt de doelgroep van de geriatriefysiotherapeut ook gevormd door ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden en ouderen met chronische en langdurige aandoeningen.

Ook mensen met een relatief jonge leeftijd kunnen een juist hoge biologische leeftijd hebben, bijvoorbeeld door een chronische aandoening. Zij zijn dan al op jonge leeftijd kwetsbaar en hebben te maken met symptomen en aandoeningen die veelal bij ouderen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: Downsyndroom, M. Parkinson/Parkinsonismen, Multiple Sclerose, CVA, Alzheimer, M. Huntington, ALS en kanker.

De geriatriefysiotherapeut behandeld o.a.:
• Ouderen (65+)
• Kwetsbare ouderen
• Mensen met complexe gezondheidsproblemen (meerdere aandoeningen)
• Revalidatie na een nieuwe heup, nieuwe knie, andere operaties, CVA
• Parkinson
• Dementie
• COPD
• Hart- en vaatziekten
• Reuma
• En meer..

Klachten die de geriatriefysiotherapeut behandeld:
• Pijn
• Moeite met ADL-functies: opstaan van de stoel, traplopen, wandelen, fietsen, huishoudelijk werk
• Verminderde kracht
• Verminderde conditie
• Verminderde balans
• Angst om te vallen

Behandeling door een geriatriefysiotherapeut richt zich op verbetering/behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die een verhoogd risico hebben kwetsbaar te worden. Bewegen is het belangrijkste uitgangspunt bij geriatriefysiotherapie, de behandeldoelen zijn hier dan ook vaak op gebaseerd. Voorbeelden van behandeldoelen zijn: weer zelfstandig in en uit bed kunnen komen, zelfstandig … meter lopen, zelfstandig opstaan uit de stoel, enz. De behandeling kan in de praktijk plaatsvinden, maar ook in de thuissituatie. Dit is vaak afhankelijk van de functionele beperkingen en de hulpvraag van de patiënt.

Behandeling:
• In de praktijk of aan huis (woonomgeving)
• Verbeteren van bewegen
• Oefentherapie: verbeteren kracht, conditie, balans, vaardigheden
• Leren lopen met hulpmiddel: krukken, rollator
• Valpreventie