Vergoeding en tarieven

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is daarom zeker aan te raden om een aanvullende verzekering af te sluiten die voldoende behandelingen fysiotherapie dekt.

De dekking vanuit de basisverzekering is afhankelijk van de leeftijd (jongeren onder de 18 jaar krijgen volledige vergoeding vanuit de basisverzekering) en de aandoening (sommige aandoeningen worden vanaf de 21 behandeling vergoed vanuit de basisverzekering).

De meeste mensen hebben echter een aanvullende verzekering afgesloten, zodat ook de eerste behandelingen volledig worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het aantal behandeling die voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de verzekering. Het is daarom zinvol om voor het begin van de behandeling te checken of u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Indien u fysiotherapie krijgt vanuit de basisverzekering moet u rekening houden met een verplicht eigen risico. Dit betekent dat wanneer u in het nieuwe kalenderjaar bepaalde zorgkosten maakt (uitgezonderd huisartsenzorg en verloskundige-/ kraamzorg) u eerst een bedrag moet betalen wat als eigen risico geldt.

Het eigen risico is niet van toepassing wanneer de behandeling wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering of in het geval u uw eigen risico al heeft voldaan bij een andere zorgverlener!

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor een behandeling fysiotherapie dan kunt u gerust contact opnemen met onze fysiotherapiepraktijk om dit met u door te nemen.

Prijslijst Mijnfysio | Per 1 januari 2021

Zitting Fysiotherapie€ 37
Zitting Fysiotherapie aan huis€ 44
Zitting Kinderfysiotherapie€ 49
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis€ 56
Instructie/ overleg ouders/verzorgers van de patiënt€ 30
Eenmalig Kinderfysiotherapeutisch rapport€ 40
Zitting Manuele therapie€ 42
Zitting Bekkenfysiotherapie€ 49
Zitting Bekkenfysiotherapie aan huis€ 56
Zitting Geriatrie Fysiotherapie€ 48
Zitting Geriatrie Fysiotherapie aan huis€ 56
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek€ 56
Lange zitting voor complexe zorgvragen€ 48
Lange zitting aan huis€ 56
Screening€ 19
Screening aan huis€ 27
Intake en onderzoek na screening€ 45
Intake en onderzoek na screening aan huis€ 50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 45
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 50
Telefonische zitting€ 12
Tape materiaal€ 12