Herstel na COVID-19

Tijdens het herstel na een COVID-19 besmetting ervaren sommige mensen ernstige klachten of beperkingen. De aard en de ernst van de symptomen kunnen verschillen per patiënt. Kortademigheid, druk of pijn op de borst of tussen de schouderbladen, onverklaarbare spierpijn, veranderingen in reuk en smaak, frustratie, slapeloosheid, ernstige vermoeidheid geheugen- en concentratieproblemen zijn voorkomende klachten.

Wat is Long COVID

Wanneer de symptomen die zich ontwikkelen tijdens of na een COVID-19 infectie 12 weken of langer aanhouden, spreekt men van Long (langdurige) COVID. Eén op de 10 van alle patiënten heeft symptomen die 12 weken of langer duren. Long COVID komt voor bij mensen die met acute COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, maar óók bij mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt.

Wat kan de fysiotherapeut betekenen?

Een traject voor fysiotherapie bestaat onder meer uit het op zoek gaan naar het vinden van een nieuwe balans tussen belasting en belastbaarheid.

Het traject vangt aan met een intakegesprek en veel uitleg. Tijdens het traject komen er tips en adviezen voor het verwerken van prikkels en voor het omgaan met geheugen- en concentratieproblemen aan bod en wordt er gewerkt aan het opbouwen van kracht en conditie.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling verschilt per patiënt. Sommige patiënten zullen voldoende hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies, voor andere patiënten duurt het traject enkele maanden. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.

Vergoeding paramedische herstelzorg na COVID-19

Wanneer de huisarts of medisch specialist oordeelt dat iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg, waaronder fysiotherapie, wordt deze (onder voorwaarden) vergoed uit het basispakket. Paramedische herstelzorg wordt vergoed vanaf de 1e behandeling met een maximum van 50 behandelingen. U krijgt deze zorg maximaal 6 maanden vergoed. Een medisch specialist of huisarts kan de vergoeding één keer verlengen met 6 maanden. Wel geldt het eigen risico.