Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is een specialisatie van algemene fysiotherapie en richt zich op het voorkómen en terugdringen van lichamelijke (fysieke) klachten welke een verband (kunnen) hebben met de fysieke belasting in de arbeidssituatie.

Het doel van bedrijfsfysiotherapie

Het doel van de inzet van bedrijfsfysiotherapie is veelal tweeledig. Enerzijds ervaren medewerkers minder klachten of lopen minder risico op het krijgen van klachten; er is minder ziekteverzuim. Anderzijds betekent minder ziekteverzuim voor het bedrijf een betere continuïteit en minder kosten. Het gezamenlijk belang is de laatste jaren versterkt door wettelijke maatregelen.

Zowel de medewerker als de werkgever hebben hun verantwoordelijkheid bij het voorkómen van verzuim en in geval van verzuim, het terugkeren naar de eigen of aangepaste werkplek. Samenwerking met bedrijfsartsen en arbodiensten, reïntegratiebedrijven, bedrijfsfysiotherapeutische spreekuren zijn hierbij net zo vanzelfsprekend als overleg met het bedrijf en individuele aandacht.

De aanpak van Mijnfysio

Bij de bedrijfsfysiotherapeutische aanpak vindt Mijnfysio participatie een belangrijk item. De medewerker zélf leren wat belastende werkhoudingen zijn, deze ook vooraf (willen) leren herkennen en meedenken over mogelijke ergonomische aanpassingen. De verantwoordelijke leidinggevenden leren om niet alleen te kijken wát er moet worden gedaan maar ook hoe dat op de minst belastende wijze kan worden gedaan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van bedrijfsfysiotherapie? Neem dan contact met ons op.